Informace k normě EU 0,3 W/m2

Nová norma EU

Tento nový předpis tímto poprvé stanoví jasná pravidla pro všechna solária používaná v rámci živnostenského podnikání. Náš obor tak dostává jedinečnou možnost k novému uspořádání a získání přijatelného postavení ve společnosti. Doufejme, že tím také skončí trvalé podezírání ze strany sdělovacích prostředků o tom, že se ve studiích používají dávky záření, které škodí zdraví. Takové negativní zprávy odstrašují důležitou cílovou skupinu obyvatelstva zaměřenou na wellness a odrazují ji od návštěvy solárií, i když na základě průzkumů víme, že stále více Evropanů se rádo sluní a chce naopak využívat účinků záření, která jsou pro lidské zdraví příznivá.

Nová pravidla hry mohou být pro Vás přínosem - avšak pouze tehdy, budou-li novou normu dodržovat všichni a ukáže-li se, že tento obor dokáže jednat v souladu se zákonem a profesionálně. Musíme zabránit v konání těm, kdo už opět přemýšlejí o tom, jak by mohli tuto novou normu obejít, a kteří spoléhají na to, že se hodnoty ve studiu nebudou kontrolovat tak přesně. Zapomínají, že máme velmi citlivé sdělovací prostředky a přehlížejí, že tím ničí náš pěkný obor! My podporujeme své zákazníky tím, že všechny přístroje současného i budoucího produktového programu odpovídají nové normě.

Informace k normě EU 0,3 W/m2

Jak jsme již zmínili, Česká Republika podepsala 23.7.2007 normu, která upravuje provoz solárií dle EN 0,3W/m2 společně se státy EU! Tyto předpisy omezují hustotu záření, které je v nových soláriích produkováno na 0,3 W/m2 . Tato hodnota je srovnatelná se zářením poledního slunce u Středozemního moře. Výkon Vašeho solária nejen závisí na typu solária, ale i na druhu používaných UV lamp. Proto doporučujeme i v zájmu každého provozovatele zvolit vhodný typ UV lamp. Naše společnost Scansolar nabízí kontrolu Vašich solárních trubic a případnou výměnu UV lamp s vyhovujícím výkonem dle normy EU. Naši technici jsou proškoleni novými normami EU a jsme pro Vás stále k dispozici i v době kdy je na všechny provozovatele velký mediální tlak. Nové normy nejsou žádnou novinkou. V zemích jako je Švédsko, platí tyto normy již několik let. Normu 0,3W/m2, která začala platit v roce 2007 v zemích evropské unie, Česká republika na ni nereagovala. Naše společnost se však řídila podle švédského kontrolního úřadu (States Strålksyddsinstitut). Jsme výhradním distributorem švédské značky Ultra Tan, která vyrábí solária splňující normu 0,3W/m2.

Právě proto jste mohli v naší nabídce nalézt solária splňující normu EU 0,3 W/m2 již několik let.

Shrnutí informací:

  • všechny informace ohledně škodlivosti opalování nejsou nové. Solária spadají do „skupiny 1“, což bylo prokázáno, že pobyt v soláriu zvyšuje možné riziko rakoviny kůže.
  • Skupina 1 neříká nic o míře rizika, v této skupině je například víno, pivo a slané ryby, takže posuďte sami...
  • Sluneční záření je ve stejné kategorii jako solária již od roku 1992
  • Solária jsou měřitelná na rozdíl od slunce
  • Velké množství lékařů a jejich lékařským studiích od roku 1992 doporučují opalování pro mnoho prospěšných vlastností. Znamená to, že přínos vitamínu D převyšuje riziko.
  • Všechny zprávy nejsou veřejně přístupné, i reportáže a novinové články vycházejí z tiskového prohlášení a ani jeden reportér není seznámen se skutečností a ani ji skutečně nečetl.
  • Skupina IARC je sdružení vědců, kteří pracují pod záštitou Spojených Národů. Není to nová studie, jde o přezkoumání studie z roku 2006, je to souhrn 23 studii, které jsou datovány do 80 let. Studie má velice široký rozsah. Příklad následujících studiích, kde jsou výsledky následující: - 5 studií bylo vyřazeno, protože obsahovaly zastaralé a nepřesné údaje
  • 6 studií ukazuje že opalování v soláriích redukuje riziko rakoviny kůže
  • Některé články obsahují matoucí informace.

Příklad:

Vaše roční riziko smrtelné nehody na dálnici je 0,013%, pokud se riziko zvýší o 75% může to být 0,023% nebo 1:4.500. Je to převod procentuálního risku na relativní. Pokud máte jakékoliv dotazy, jsme Vám k dispozici.

Váš Team Scansolar