Opalování je zdravé!

Opalujte se bez ochrany – vyhnete se rakovině. Věřte nebo ne, titulek je ze švédského deníku Aftonbladet z pondělí 23. května 2005. V článku také stojí, že „nové poznatky ukazují, že opalování může zabránit vzniku rakoviny – místo aby onemocnění vyvolalo“.

„Lotion může zvýšit riziko“ (také titulek Aftonbladet)

Titulek Aftonbladet vychází z přednášky, s kterou vystoupil profesor Edward Giovannucci na každoroční konferenci Amerického institutu pro výzkum rakoviny, pořádané letos v Arnaheimu, Kalifornie. Podle profesora Giovannucciho se zvyšuje riziko vzniku rakoviny při používání ochranného opalovacího krému, protože se zastavuje produkce vitaminu D. Tuto teorii podporuje mnoho v nedávné době provedených studií (o tom více později).

S tím souhlasí i přední švédští vědci. Když se jeden novinář zeptal profesora Olle Larkö, co si myslí o studii, která prokázala, že ochranné opalovací krémy mohou způsobit rakovinu kůže, řekl: "To tušíme už dlouho". Olle Larkö je profesorem dermatologie v nemocnici Sahlgrenska sjukhuset v Göteborgu a jedním z předních švédských vědců v oblasti kožních onemocnění.

Opalování je zdravé

Senzační objev

Profesor Giovannucci byl během prezentace svých nových poznatků v Arnaheimu docela provokativní. Řekl mimo jiné, že „vitamin D může zabránit 30 úmrtím na každé úmrtí způsobené rakovinou kůže“. Dále řekl, „vyzývám vás všechny, abyste se pokusili najít nějakou oblast či odvětví nebo vůbec něco, co tak jasně působí proti rakovině jako vitamin D. To co jsme objevili, je skutečně senzační!“

Opalování je účinný způsob léčby rakoviny plic.

Už dlouho se ví, že vitamin D zabraňuje vzniku různých druhů rakoviny. Tato studie je první, která prokazuje pozitivní vliv vitaminu D při léčbě osob, které již rakovinu mají – v tomto případě rakovinu plic. Bylo zkoumáno 456 pacientů s rakovinou plic v časném stadiu. Osoby, které měly v krvi vysokou koncentraci vitaminu D, měli podstatně větší naději na přežití než ti, kteří měli nízkou hladinu vitaminu D. Pětiletá doba přežití byla 72 % u osob s vysokými hodnotami proti 29 % u osob, které měly nízké hodnoty. Vitamin D má mnoho pozitivních vlastností, které vysvětlují, proč jej lze použít při léčbě rakoviny, např. že potlačuje nekontrolovaný růst buněk.

Doporučení pro opalování se mění

Prezentace vzbudila velkou pozornost a projev zapůsobil na vedoucího epidemiologa Americké společnosti pro rakovinu (ACS) Michaela Thuna tak, že Americká společnost pro rakovinu provede úpravu doporučení pro opalování. Michael Thun dále řekl, „Nyní existují důkazy, že vitamin D může zabránit vzniku rakoviny, a lze jej použít při léčbě již rozvinuté rakoviny“. Bude zajímavé, co přiměje švédské organizace a úřady (např. Rakovinový fond a Státní ústav pro ochranu před zářením - SSI), aby došly ke stejnému závěru. Profesor Giovannucci se domnívá, že „státní úředníci věnují příliš mnoho času tomu, že straší Američany před sluncem“. Totéž lze říci o švédských úřednících. V USA se naopak zajímají o nejnovější výsledky výzkumů.

Prezentaci profesora Giovannuccise (obrázky a zvuk na zpětném projektoru) najdete na této webové adrese.

Čerstvé výzkumy ukazují na pozitivní účinky opalování, pokud jde o to zabránit vzniku rakoviny. Studie profesora Giovannucciho ukazují, že v podstatě výskyt všech forem rakoviny lze snížit, dodá-li se tělu více vitaminu D. Zvýšení 25-hydroxyvitaminu D (viz rámeček o vitaminu D) v těle o 25 nmol/l by mohlo snížit:

  • vznik rakoviny o 17 %
  • úmrtí na rakovinu o 29%
  • vznik rakoviny zažívacího traktu o 43%


Je třeba souhlasit s tím, že je to senzační zjištění

Abychom dosáhli takového zvýšení 25-hydroxyvitaminu D, bylo by třeba dodat 1500 IE vitaminu D3 orálně denně, domnívá se profesor Giovannucci. To jsou vyšší dávky, než běžně doporučované, což také znamená, že bychom museli pobývat na slunci podstatně déle, než jak se dříve doporučovalo.

Mnohé nezávislé vědecké studie publikované v minulém roce (2004 a 2005) ukazují, že výskyt rakoviny prostaty, rakoviny prsu, rakoviny kůže, kardiovaskulárních onemocnění a rakoviny lymfatických žláz se snižuje v důsledku vitaminu D vytvářeného při opalování.

V jedné ze studií porovnávali badatelé ze tří různých ústavů pro výzkum rakoviny 450 pacientů s velmi těžkou rakovinou prostaty se 455 muži odpovídajícího věku a se stejným zázemím, kteří nemocí netrpěli. Zjistilo se, že u mužů, kteří se opalovali málo, bylo dvakrát tak velké riziko, že onemocní rakovinou prostaty, než u mužů, kteří se opalovali pravidelně a hodně – v průměru 20 hodin týdně nebo více.

V jiné studii bylo porovnáváno 1029 mužů, kteří onemocněli rakovinou prostaty se skupinou 1371 zdravý muž odpovídajícího věku a návyků kouření. Zjistilo se, že u mužů, kteří mají vyšší hladinu 25-hydroxyvitaminu D i 1,25-dihydroxyvitaminu D než je průměr, je o 45 % nižší pravděpodobnost, že onemocní rakovinou prostaty.

Ve švédsko-dánské studii publikované letos se sledovaly zvyklosti opalování u 3187 pacientů, kteří onemocněli rakovinou lymfatických žláz. Existovala hypotéza, že k rozvoji rakoviny lymfatických žláz přispělo opalování, a provedení studie to mělo dokázat. Místo toho se zjistilo, že osoby, které se hodně opalovaly (čtyřikrát týdně nebo více ve věku 20 let), vykazovaly o 30 – 40 % menší riziko onemocnění rakovinou lymfatických žláz (Non-Hodgkin Lymfom) v porovnání s osobami, které se neopalovaly vůbec. Studie také prokázala, že čím více se člověk opaluje, tím nižší je riziko vzniku rakoviny lymfatických žláz.

Výsledky citovaných studií jsou minimálně senzační.

Ochranné opalovací krémy zvyšují riziko vzniku rakoviny – zabraňují tvorbě vitaminu D. Vraťme se k diskuzi o opalovacích krémech. Mnozí badatelé se nyní domnívají, že opalovací krémy způsobují mnohem více případů vzniku rakoviny než kolika zabrání. Nabízí se otázka, zda opalovací krémy vůbec zabrání nějakému typu rakoviny – zvláště používáme-li nejběžnější opalovací krémy, které celkem vzato pouze odfiltrují záření UVB.

Výzkumní pracovníci v Austrálii jako první začali mít podezření, že ochranné opalovací krémy jsou skutečnou příčinou zvýšeného výskytu rakoviny kůže. Zvýšený výskyt maligního melanomu se ukázal být zvlášť velký v Queenslandu. Nikde jinde v Austrálii nebyl tak vysoký podíl maligního melanomu. Tam také již dlouhou dobu probíhá velká reklamní kampaň na používání ochranných krémů na opalování. Studie také prokázaly, že největší nárůst maligního melanomu je v zemích, kde probíhala největší reklama, aby lidé používali ochranné krémy na opalování.

Většina ochranných opalovacích krémů obsahuje rakovinotvorné látky.

Většina opalovacích krémů obsahuje jako aktivní složky různé chemické sloučeniny (např. benzofenon, Oktyl Methoxycinnamate aj.) Ukázalo se, že nejběžnější používané chemikálie zvyšují absorbování nervových jedů kůží a přeměňují se na nestabilní chemické látky, které jsou karcinogenní.

Dr. Cedrik Garland a Dr. Frank Garland vypracovali několik studií a jsou přesvědčeni o tom, že zvýšené používání ochranných opalovacích krémů je hlavní příčinou zvýšeného výskytu rakoviny kůže. Mnohé studie, které provedli, toto podporují, mj. že muži, kteří často používají opalovací krémy, vykazují vyšší sklon k onemocnění maligním melanomem. Vědci ze tří různých evropských ústavů pro výzkum rakoviny vypracovali studie, které poukazují na jasnou souvislost mezi používáním ochranných opalovacích krémů a rizikem onemocnění maligním melanomem. Byla vypracována studie na 631 dětech z první třídy ve čtyřech různých městech (Brusel, Bochum, Lyon och Řím). Existuje tedy mnoho vědeckých studií, které prokazují, že příčinou zvýšeného výskytu rakoviny kůže je zvýšené používání ochranných opalovacích krémů.

Ultra Tan proto doporučuje ochranné opalovací krémy nepoužívat, a proto tyto krémy ani neprodává.

Shrnutí:

  • Stále více studií ukazuje, že opalování je zdravé.
  • Typ vitaminu D, který se při opalování tvoří v kůži, může působit proti vzniku rakoviny a lze jej použít i při léčbě rakoviny.
  • V posledních měsících bylo publikováno několik studií, které prokazují, že opalování působí proti vzniku většiny druhů rakoviny včetně rakoviny kůže.
  • Nejnovější zprávy z výzkumu ovlivnily i Americkou společnost pro rakovinu (ACS) a její postoj k opalování se stal pozitivnějším. Proto dochází k úpravě doporučení pro opalování.
  • Ochranné opalovací krémy zabraňují tvorbě vitaminu D a obsahují navíc karcinogenní látky.
  • Mnozí badatelé se mají podezření nyní, že příčinou zvýšeného výskytu rakoviny kůže jsou ve skutečnosti opalovací krémy.
  • Ochranné krémy na opalování nemají nic společného s opalovacími krémy, které prodává Ultra Tan (Soleo), které prohlubují opálení a pečují o pokožku (hydratační složky). Ultra Tan proto doporučuje nepoužívat ochranné opalovací krémy, a proto tyto krémy ani neprodává.